Politica de confidentialitate


Politica de confidentialitate si date cu caracter personal Toate datele dvs. personale vor fi folosite de www.zora-residence.ro exclusiv in scopul declarat al acestui site: Vanzari Imobiliare. Informatiile din formularul dvs. de comanda vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea rezervarilor sau promotii.

S.C. Rin Food & Bar S.R.L., operator al site-ului www.zora-residence.ro, nu va face publice si nu va vinde bazele de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal ale clientilor sai. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

S.C. Rin Food & Bar S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de catre clienti, un membru al familiei acestora ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este livrare si facturarea. Refuzul furnizarii acestor date cu caracter personal determina imposibilitatea onorarii rezervarilor.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a se adresa justitiei. De asemenea, clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita pe cale oficiala stergerea acestora.

Clientii pot comunica informatiile corecte la office@zora-residence.ro in cazul in care anumite date personale sunt incorecte. S.C. Rin Food & Bar S.R.L. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi, insa, transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare. Datorita modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul www.zora-residence.ro sunt transmise pe cale electronica, S.C. Rin Food & Bar S.R.L. nu poate fi facut raspunzatoare in niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare.

La sesizarea utilizatorilor, S.C. Rin Food & Bar S.R.L. va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune. Informatiile furnizate catre S.C. Rin Food & Bar S.R.L. sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea rezervarilor, trimiterea de mesaje personalului S.C. Rin Food & Bar S.R.L. sau facturare etc), conform legilor in vigoare. S.C. Rin Food & Bar S.R.L. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.zora-residence.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ulu si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care au initiat aceasta actiune.